دانلود نرم افزار Q-Chem 5.0.1 Linux x64 – ……. – …….

Q-Chem یک مجموعه ساختار کلی الکترونیکی با انواع روش های جدید است که با استفاده از الگوریتم های نوین اجرا می شود که محاسبات سریع سیستم های بزرگ را در ایستگاه های کاری به طور منظم با استفاده از تراکم عملکردی و رویکردهای مبتنی بر موج را فراهم می کند. نرم افزار Q-Chem رابط گرافیکی یکپارچه و ژنراتور ورودی, انتخاب زیادی از کارکرد ها و روش های همبستگی, از جمله روش های حالت های هیجانی در حالت الکترونی و سیستم باز پوسته را فراهم می کند. Q-Chem علاوه بر خدمت به جامعه شیمی محاسباتی, یک پلت فرم توسعه کد کلاسی نیز در اختیار شما قرار می دهد.

 

ویژگی و امکانات Q-Chem :

 • رابط گرافیکی کاملا مجتمع شامل سازنده مولکولی، ژنراتور ورودی، کمک متنی و ابزارهای تجسم
 • عملکرد DFT هیبرید پراکندگی و اصلاح شده
 • الگوریتم های سریع تر برای محاسبه DFT, HF, و دسته های مشترک

 • سازه و ارتعاشات حالت های هیجانی با TD-DFT
 • روش های نقشه برداری سطوح دارای انرژی بالقوه پیچیده
 • مدل های فضایی موثر همبستگی قوی
 • پتانسیل قطعی موثر و QM / MM برای سیستم های بزرگ
 • مشتقات اول و دوم تحلیلی برای بهینه سازی هندسه و تجزیه و تحلیل فرکانس هارمونیک
 • یکپارچگی عددی سریع از مبادله-همبستگی با mrXC (همبستگی تبادل چندتایی)
 • الگوریتم های کارآمد برای همگام سازی سریع
 • انواع گزینه های حدس (از جمله MOM)
 • انواع گوناگون محلی، GGA, mGGA, هیبرید, دوبرابر, اصلاح شده با پراکندگی, قابلیت جدا شدن محدوده (انرژی و مشتقات اول و دوم تحلیلی)

 • فرمولاسیون های TDDFT و spin-flip-TDDFT (انرژی و شیب)
 • انجام تعدادی از محاسبات شیمی عمومی کوانتومی, مانند Hartree-Fock و تئوری تراکم عملکرد

 

Operating system

GNU/Linux x86_64

فایل Readme.txt را مطالعه کنید.

دانلود Q-Chem_5.0.1_Linux_x64

گذرواژه فایل(ها): Password: www.downloadly.ir

۲۰۳ مگابایت