دانلود نرم افزار

دانلود نرم افزار Kilgray memoQ Translator Pro 2015 v7.8.116 – ……. – …….

MemoQ نرم افزاری برای تسریع و بهبود فرآیند ترجمه اسناد با پیشنهاد بهترین ترجمه ها در زبان های مختلف می باشد. MemoQ راهکاری مطمئن برای مترجمانی حرفه ای است که می خواهند همزمان روی چندین Read more…

By 92, ago
دانلود نرم افزار

دانلود نرم افزار Kilgray memoQ Translator Pro 2015 v7.8.116 – ……. – …….

MemoQ نرم افزاری برای تسریع و بهبود فرآیند ترجمه اسناد با پیشنهاد بهترین ترجمه ها در زبان های مختلف می باشد. MemoQ راهکاری مطمئن برای مترجمانی حرفه ای است که می خواهند همزمان روی چندین Read more…

By 92, ago
دانلود نرم افزار

دانلود نرم افزار GraphExpert Professional 1.1 x86 – ……. – …….

GraphExpert Professional یک راه حل کراس پلتفرم برای انتشار با کیفیت نمودار برای اطلاعات مجزا و توابع پیوسته می باشد. همچنین نمودار را می توان با انواع ابزار طراحی مانند حاشیه نویسی و فلش تفسیر Read more…

By 92, ago