دانلود نرم افزار Winsoft Camera for Android/FireMonkey/iOS/macOS DXE2-D10.2 – ……. – …….

Winsoft Camera کامپوننت دوربین دلفی و C++ Builder برای ویندوز می باشد.

Camera for Android : استفاده از API دوربین اندروید, در دسترس برای دلفی / C ++ Builder XE5 – 10.2, سورس کد در نسخه رجیستر شده موجود است, توزیع رایگان در برنامه های ساخته شده

Camera for FireMonkey : کامپوننت FireMonkey برای C++ Builder و دلفی برای ویندوز, استفاده از DirectShow 9, در دسترس برای Delphi / C ++ Builder XE2 – 10.2 برنامه های FireMonkey, پشتیبانی از ویندوز ۳۲/۶۴ بیت, سورس کد در نسخه رجیستر شده موجود است

Delphi camera component for macOS : کامپوننت دوربین دلفی برای مک, استفاده از فریمورک AVFoundation, در دسترس برای Delphi XE8 – 10.2

Delphi camera component for iOS : کامپوننت دوربین دلفی برای iOS, استفاده از فریمورک AVFoundation, پشتیبانی از پیش نمایش ویدئو, پشتیبانی از شناسایی بارکد محلی (EAN, QR Code, Data Matrix Aztec, UPC-E, PDF417, ITF 14 و غیره), پشتیباانی از تشخیص چهره بومی, در دسترس برای Delphi XE8 – 10.2, سورس کد در نسخه رجیستر شده موجود است, توزیع رایگان در برنامه های ساخته شده

 

ویژگی Winsoft Camera :

  • استفاده از DirectShow 9 api
  • در دسترس برای Delphi / C ++ Builder 7 – 10.2 و Lazarus 1.6.4
  • به همراه سورس کد کامل
  • توزیع رایگان در برنامه ها

 

لیست نرم افزارهای این مجموعه:

WINSOFT Camera for Android V2.4 for DXE5-DXE8, D10-D10.2

WINSOFT Camera for FireMonkey V1.5 for DXE2-DXE8, D10-D10.2

WINSOFT Camera for iOS V1.0 for DXE8, D10-D10.2

WINSOFT Camera for macOS V1.0 for DXE7-DXE8, D10-D10.2

WINSOFT Camera for V1.5 for D2009-D2010, DXE-DXE8, D10-D10.2

 

هر نسخه دارای کرک مجزاست.

دانلود WINSOFT_Camera_for_Android_V2.4_for_DXE5-DXE8_D10-D10.2

دانلود WINSOFT_Camera_for_FireMonkey_V1.5_for_DXE2-DXE8_D10-D10.2

دانلود WINSOFT_Camera_for_iOS_V1.0_for_DXE8_D10-D10.2

دانلود WINSOFT_Camera_for_macOS_V1.0_for_DXE7-DXE8_D10-D10.2

دانلود WINSOFT_Camera_V1.5_for_D2009-D2010_DXE-DXE8_D10-D10.2

گذرواژه فایل(ها): Password: www.downloadly.ir

بین ۱ تا ۴ مگابایت